Bộ nguồn ENTEC Hàn Quốc 300W12V

Model: ET-300W-12V
Input: AC220V/60Hz
Output: 12V / 25A
Xuất xứ: Made In Korea
Các thông tin cảnh báo

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này